Τι είναι οι Erasmus Days;

Οι Ημέρες Εrasmus είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2017 και διοργανώνεται κάθε χρόνο με στόχο την συμμετοχή όσων υλοποιούν σχέδια Erasmus, ώστε να επιτευχθεί η προβολή των σχεδίων και των αποτελεσμάτων τους στο πλαίσιο τους Προγράμματος, αλλά και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Στην Ελλάδα, οι Ημέρες Erasmus διοργανώνονται με την υποστήριξη του ΙΚΥ/Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης.

Ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος;

Μπορούν να λάβουν μέρος φορείς που υλοποιούν σχέδιο Erasmus+ ή που ολοκλήρωσαν την υλοποίησή του κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο