Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Συνιστάται η ενίσχυση της συνεργασίας των δικαιούχων φορέων με τους συνεργαζόμενους φορείς του εξωτερικού /φορείς υποδοχής, μέσω της δυνατότητας που προσφέρει το νέο Πρόγραμμα για προπαρασκευαστικές επισκέψεις, στη Βασική Δράση 1 του Προγράμματος, ιδίως εάν πρόκειται να μετακινηθούν άτομα με κινητική αναπηρία. Η προπαρασκευαστική επίσκεψη θα πρέπει να έχει προβλεφθεί στο επίπεδο της αίτησης (KA1).

Μετάβαση στο περιεχόμενο