29-06-2023/ ΕΚΟ 2020-2021: Ανακοίνωση Δ΄ Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων.

17165

«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2020-2021»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δ’ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων και δεδομένου ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά του  από 13.06.2023  Δ’ Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2020-2021», ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ (απόφαση της 20ής/29.06.2023 Συνεδρίας του ΔΣ του ΙΚΥ) ενέκρινε τον κατωτέρω Πίνακα, οι οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του IKY στον ακόλουθο σύνδεσμο

 

  • Δ’ Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων. Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία έναρξης της υποτροφίας με σχετική ενημέρωση, μέσω εξατομικευμένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Παρακαλούνται οι περιλαμβανόμενοι στον συγκεκριμένο πίνακα να διαβάσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά -εντός της προθεσμίας που θα τεθεί- τις οδηγίες που θα τους αποσταλούν.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Μετάβαση στο περιεχόμενο