Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (Learning Mobility of Individuals)

Στο πλαίσιο των σχεδίων ΚΑ1 υποστηρίζεται η κινητικότητα ατόμων στο εξωτερικό, από όλους τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, είτε πρόκειται για μαθητευόμενους, σπουδαστές, φοιτητές, εκπαιδευόμενους, είτε πρόκειται για διδακτικό και λοιπό προσωπικό οργανισμών.

Υποκατηγορίες:

Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Μετάβαση στο περιεχόμενο