Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» που χρηματοδοτήθηκε κατά 85% από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014) και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκήρυξε Πρόγραμμα Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.  Σκοπός του είναι η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής, σε γνωστικά πεδία που εμπίπτουν στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων, σε Ιδρύματα ή και αναγνωρισμένους Οργανισμούς της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν.
Το Πρόγραμμα είναι ανενεργό.

Στις 12 Ιανουαρίου 2015 το IKY συμμετείχε στη διημερίδα για το πρόγραμμα  «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων» που διοργάνωσε η ΕΥΣΠΕΔ. Επίσης, η Υπεύθυνη Προγράμματος Υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΟΧ συμμετείχε στην πρώτη  και στη δεύτερη Επιτροπή Παρακολούθησηςτου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014 στις 30 Οκτωβρίου 2015 και στις 22 Μαρτίου 2016  αντιστοίχως.

Μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube τις μαρτυρίες των υποτρόφων του Προγράμματος κ. Χρήστου Πέννου και κ. Παναγιώτη- Ελευθέριου Μακατούνη.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος.

pdf Εγκεκριμένες για Χρηματοδότηση Υποτροφίες


eea            YPEN logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο