12/01/2015 – Το IKY συμμετείχε στη διημερίδα για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων» που διοργάνωσε η ΕΥΣΠΕΔ

Το IKY συμμετείχε στη διημερίδα για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων» που διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο ξενοδοχείο Τιτάνια στις 12 Ιανουαρίου 2015.

Το IKY συμμετείχε στη διημερίδα για την Προγραμματική Ενότητα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), που διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο ξενοδοχείο Τιτάνια στις 12  και 13 Ιανουαρίου 2015.

Παρουσιάστηκε το 2ο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης που αφορά στο Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΟΧ για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής στις δότριες χώρες του ΧΜ ΕΟΧ, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων από την Υπεύθυνη Υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΟΧ κ. Άννα Χριστοδούλου.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα ΙΚΥ- ΕΟΧ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο