Προπτυχιακές Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι κοντά στους φοιτητές υποστηρίζοντάς τους και δίνοντάς τους κίνητρα να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, από το 2017 το ΙΚΥ χορηγεί προπτυχιακές υποτροφίες σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες. Οι συγκεκριμένες υποτροφίες, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες.

Επιπλέον, χορηγούνται προπτυχιακές υποτροφίες μέσω των κληροδοτημάτων α) «Κλέαρχου Τσουρίδη» και β) «Αλέξανδρου Χατζόπουλου» που διαχειρίζεται το ΙΚΥ.

Επίσης, το ΙΚΥ έχει χορηγήσει εφάπαξ υποτροφίες σε φοιτητές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις εισαγωγής στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στους φοιτητές που είχαν την καλύτερη επίδοση στα εξάμηνα των σπουδών τους. Στο παρελθόν,  έχει χορηγήσει υποτροφίες σε μαθητές που πρώτευσαν στις προαγωγικές ή πτυχιακές εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Εξίσου σημαντικές είναι και οι υποτροφίες που προσέφερε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τη στήριξη άριστων και οικονομικά αδύναμων φοιτητών προπτυχιακών σπουδών οι οποίοι σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας αποκλειστικά και μόνο από πόρους που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο