Μεταπτυχιακές Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θέσπισε, το 2014, το καινοτόμο Πρόγραμμα Υποτροφιών «2+2» σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, η υποτροφία αυτή παρέχει στους υποτρόφους, παράλληλα με τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, πρακτική άσκηση και στη συνέχεια, θέσεις εργασίας στην Εθνική Τράπεζα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δύο έτη.

Επιπροσθέτως, το ΙΚΥ συνεργάζεται με το Ελληνικό Κολλέγιο της Βοστώνης και εκπονεί Πρόγραμμα υποτροφιών / ανταλλαγών τόσο για Ομογενείς, κατόχους τίτλου Master of Divinity της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης και για φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος Master of Theology, προκειμένου να διανύσουν μέρος των μεταπτυχιακών τους σπουδών στα θεσμοθετημένα μεταπτυχιακά προγράμματα των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδας της Ελλάδας, όσο και για Έλληνες πτυχιούχους των Τμημάτων Θεολογικών Σχολών της Ελλάδας και φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδας, προκειμένου να διανύσουν μέρος των μεταπτυχιακών τους σπουδών στη Θεολογική Σχολή «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές από κληροδοτήματα που διαχειρίζεται το ΙΚΥ.

Τέλος, μέσω του προγράμματος ΙΚΥ/SIEMENS κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013/14 χορηγήθηκαν 50 υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σε 4 θεματικές περιοχές αιχμής: α) Βιομηχανία, β) Υγεία, γ) Ενέργεια και δ) Υποδομές – Αστική Ανάπτυξη- Περιβάλλον.

Μετάβαση στο περιεχόμενο