39 χώρες – 116 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη – 1.435 εκδηλώσεις.

Η δράση Erasmus Days στόχο έχει να κινητοποιήσει όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο πρόγραμμα Erasmus+ είτε ως διαχειριστές σχεδίων (project managers) είτε ως συμμετέχοντες (μαθητές, φοιτητές, μαθητευόμενοι, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, άτομα που δραστηριοποιούνται στο πρόγραμμα Νεολαία) να προβάλλουν τα αποτελέσματα των σχεδίων τους και να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης.

Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία των Erasmus Days είναι η κατά το δυνατό πιο καθολική κινητοποίηση όλων των ωφελουμένων από το πρόγραμμα και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών αλλά και η προβολή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στο πλαίσιο του εορτασμού των Erasmusdays 2018, στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη με βασικό μήνυμα “Proud to be European”. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.erasmusdays.eu είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε συνεργασία με τις Εθνικές Μονάδες Erasmus+ της Γαλλίας και της Ιταλίας διοργάνωσε εκδήλωση την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης με τίτλo «Η πολιτιστική κληρονομιά στη Μεσογειακή Ευρώπη. Μια διαχρονική συνάντηση πολιτισμών».

Περισσότερες πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό είναι διαθέσιμα εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο