Υποτροφίες Ξένων Υπηκόων

Από το 1964, το ΙΚΥ εκτός από τις υποτροφίες σε Έλληνες, χορηγεί υποτροφίες και σε ξένους υπηκόους (αλλογενείς και ομογενείς) για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών α’ και β’ κύκλου (μάστερ και διδακτορικό) στην Ελλάδα.

Επίσης το ΙΚΥ μέσω του προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» προσφέρει υποτροφίες 8 μηνών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Τέλος το ΙΚΥ χορηγεί υποτροφίες για την ενίσχυση των ξένων υπηκόων μέσω των προγραμμάτων ΘΥΕΣΠΑ και ΙΑΣΩΝ.

Διαμέσου της χορήγησης υποτροφιών σε ξένους επιστήμονες και ερευνητές, το ΙΚΥ προωθεί τη διεθνή διακίνηση επιστημόνων και παράλληλα προάγει τις σχέσεις των ξένων με την Ελλάδα παρέχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν τους θεσμούς και τον πολιτισμό μας.

Πολλοί υπότροφοι του ΙΚΥ, με την επιστροφή στη χώρα τους, αναλαμβάνουν σημαντικές ακαδημαϊκές ή διοικητικές θέσεις, και επιδιώκουν τη διατήρηση στενών σχέσεων με την Ελλάδα δρώντας με τον τρόπο αυτό ως Πρεσβευτές φιλίας της χώρας τους.

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss