ESPA

Ιστορία του ΙΚΥ

Το ΙΚΥ ως ένας από τους πιο ιστορικούς εθνικούς φορείς υποτροφιών διατρέχει μέχρι σήμερα μια μακρόχρονη πορεία ιστορικής προσφοράς στην προώθηση της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της τέχνης, της γλώσσας και του πολιτισμού, στοχεύοντας στην ανάδειξή τους στη σύγχρονη κοινωνία, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων που θέτει το διεθνές περιβάλλον. Αξιόλογοι πνευματικοί άνθρωποι, όπως ο Γ. Βεντήρης, ο Α. Δελμούζος, ο Ξ. Ζολώτας, ο Γ. Πεσματζόγλου, ο Α. Αγγέλου και ο Κ.Θ. Δημαράς συνέβαλλαν στο έργο του σχεδιασμού και της λειτουργίας του ΙΚΥ.

Από το 1951 έως και σήμερα, το ΙΚΥ , ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, χορηγεί υποτροφίες και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Αξιολογώντας τις ανάγκες κάθε εποχής, μελετά προσεκτικά, σχεδιάζει, προκηρύσσει και υλοποιεί προγράμματα υποτροφιών, με στόχο την επιβράβευση και ενίσχυση Ελλήνων φοιτητών και αποφοίτων της Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αλλά και υπηκόων ξένων κρατών, κατόχων πανεπιστημιακών τίτλων.

Σε προπτυχιακό επίπεδο, το ΙΚΥ χορηγεί υποτροφίες στους πρωτεύσαντες μαθητές των ΕΠΑΛ, στους εισαχθέντες στα ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και σε όσους πρωτεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Επίσης στηρίζει άριστους και οικονομικά αδύναμους φοιτητές προπτυχιακών σπουδών που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος αποκλειστικά και μόνο από πόρους που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. 

Όσον αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές α’ κύκλου, μέχρι τώρα οι υπότροφοι με τη λήξη της υποτροφίας τους και την ολοκλήρωση των σπουδών τους είχαν την αποκλειστική ευθύνη για την αναζήτηση και την εξεύρεση εργασίας. Το 2014 το ΙΚΥ, ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σημερινής συγκυρίας, θέσπισε το καινοτόμο Πρόγραμμα Υποτροφιών «2+2» όπου η αριστεία επιβραβεύεται με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά πρώτη φορά με την Εθνική Τράπεζα και αναμένεται να επεκταθεί σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Επίσης, σε σύμπραξη με σημαντικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θεσμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (EUI), το Ελληνικό Κολλέγιο Βοστώνης (HCHC), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN), η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), στοχεύει στην από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων ενίσχυσης της ερευνητικής κινητικότητας και στη διαμόρφωση πολιτικών στον τομέα της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας.
Λόγω του κύρους του, το ΙΚΥ τιμήθηκε με την προσφορά σπουδαίων κληροδοτών και με ευθύνη διαχειρίζεται τα έσοδα των κληροδοτημάτων τους, προσφέροντας υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δεν είναι απλώς ένας φορέας υποτροφιών, αποτελεί ζωτικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που στηρίζει και προωθεί τη δημιουργικότητα και το καινοτόμο πνεύμα. Επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο με στόχο να αναδείξει τις πρωτοποριακές δυνάμεις της χώρας μας. Αυτές είναι οι δυνάμεις, οι νέοι μας, που μπορούν να αποτελέσουν την εμπροσθοφυλακή για να ξαναγίνουμε μία κοινωνία δράσης και δημιουργικής προσαρμογής.

Τέλος, το ΙΚΥ από το 1987 έως και σήμερα συντονίζει και υλοποιεί με επιτυχία Ευρωπαϊκά Προγράμματα από το πρόγραμμα Erasmus το 1987 μέχρι και το πρόσφατο Πρόγραμμα Erasmus+ του οποίου το ΙΚΥ είναι Εθνική Μονάδα Συντονισμού απο το 2014 έως το 2020.

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss