Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ (2014-2020)

espa 2014

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) με άξονες προτεραιότητας 6,8,9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο, υλοποιεί κύκλους προγραμμάτων υποτροφιών σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι: Η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι:

  • Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού.
  • Επιστήμες Ζωής.
  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για κάθε κύκλο.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395 και στα Γραφεία του ΙΚΥ


 

Προσκλήσεις Προγράμματος:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»- 2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Αφορά σε 330 υποτροφίες, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, σε υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι. των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 01/01/2016.

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ. ΙΟΥΛΙΟΣ 2016. (Για υποψήφιους διδάκτορες που έχουν αρχίσει το Διδακτορικό από 0-18 μήνες)

Η παρούσα αφορά υποψήφιους διδάκτορες για τους οποίους δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων (15/8/2016)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Η παρούσα αφορά υποψήφιους διδάκτορες για τους οποίους έχει γίνει ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε χρόνο μεγαλύτερο από 18 μήνες και μικρότερο από 36 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων (15/5/2017). Δηλαδή ορισμός της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής πρέπει να έχει γίνει από 1/7/2013 έως 10/1/2015

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss