Λογότυπα

Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι υποχρεωμένοι να παραθέτουν την σημαία της ΕΕ και να αναφέρουν την υποστήριξη που έλαβαν από τα σχετικά προγράμματα της ΕΕ σε όλο το υλικό που αφορά την επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων σχεδίων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Erasmus+.

Επίσης οι δικαιούχοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το εξής κείμενο αποποίησης ευθυνών στο υλικό που αφορά την επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων σχεδίων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Erasmus+ :

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό".

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein".

Δείτε τις Οδηγίες χρήσης του λογοτύπου του Erasmus+

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss