Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση KA1

Η Δράση αναδεικνύει ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα σχέδια κινητικότητας παρέχουν στο προσωπικό και στους μαθητές/σπουδαστές/μαθητευόμενους των δικαιούχων φορέων τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακρατική κινητικότητα σε μια άλλη χώρα του Προγράμματος με σκοπό να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.

Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη. Μπορούν ακόμα να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ενισχύεται επίσης, η συνέργεια και διασύνδεση των δομών της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και προωθείται η αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται σε περιόδους κατάρτισης στο εξωτερικό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο από φορείς με νομική προσωπικότητα και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Ο αιτών οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, ο οποίος επιχειρησιακά ή/και θεσμικά δραστηριοποιείται αποδεδειγμένα στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και αγοράς εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο