• Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ορίζεται ως φορέας ΕΕΚ)
  • Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης
  • Σχολή / Ινστιτούτο / Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  • Δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
  • Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού βίου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών / βιοτεχνικών ενώσεων
  • Δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου
  • Επαγγελματικό Λύκειο, Επαγγελματική σχολή, Ινστιτούτο Επαγγελματικής κατάρτισης
  • Φορέας υπεύθυνος πολιτικής στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Μετάβαση στο περιεχόμενο