Δείτε  τους πίνακες με τα αποτελέσματα που αφορούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις, καθώς και τις απορριφθείσες/μη επιλέξιμες αιτήσεις για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το 2023. Όλοι οι φορείς θα ενημερωθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και με ταχυδρομική επιστολή για τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα ΚΑ131-Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα ΚΑ121  Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα ΚΑ122  Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα ΚΑ121  Τομέας Eκπαίδευσης Ενηλίκων

Αποτελέσματα ΚΑ122  Τομέας Eκπαίδευσης Ενηλίκων

Αποτελέσματα ΚΑ121 Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αποτελέσματα ΚΑ122 Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αποτελέσματα ΚΑ171-Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmusplus_KA120_ADU_ACCREDITATION_2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmusplus_KA1_EEK _2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – Erasmusplus_KA120_SCH_ACCREDITATION_2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmusplus_KA120_VET_ACCREDITATION_2023_AA

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmus+_2023 ΚΑ1 SCH META THN ANAKATANOMH

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmus+_2023 ΚΑ2 SCH META ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ THN ANAKATANOMH

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmus+_2023 ΚΑ2 VET META THN ANAKATANOMH

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmus+_2023 ΚΑ2 ADU META THN ANAKATANOMH

Βασική δράση 2

Aποτελέσματα ΚΑ210 και ΚΑ220_Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα ΚΑ210 και ΚΑ220_Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα ΚΑ210 και ΚΑ220_Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αποτελέσματα ΚΑ210 και ΚΑ220_Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmusplus_KA210_ADU_2nd_Round_2023_AA

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmusplus_KA210_SCH_2nd_Round_2023_ΑΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmusplus_KA210_VET_2nd_Round_2023_AA

Μετάβαση στο περιεχόμενο