Μήνυμα του Προέδρου


"Χαιρετισμός του Προέδρου του Δ.Σ. του ΙΚΥ, Ομότιμου Καθηγητή Κυριάκου Αθανασίου"


Athanasiou1

 Πρόεδρος του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου

Πρόσφατα μου έγινε η τιμή από την πολιτεία να αναλάβω καθήκοντα Προέδρου του ΔΣ του ΙΚΥ μαζί με ένα επιτελείο άξιων ανθρώπων ως Μέλη του. Έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι αναλαμβάνουμε τα καθήκοντά μας σε μία εποχή δύσκολη, εποχή οικονομικής στενότητας, λιγότερων ευκαιριών για τις πρώτες δυνάμεις της χώρας μας, τους νέους, που είναι το καλύτερο κεφάλαιο που διαθέτουμε.

Φυσικά, στο πλαίσιο ενός τέτοιου χαιρετισμού, δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθούμε σε ζητήματα μιας πολιτικής υποτροφιών και ενισχύσεων που να εκφράζει και εμάς αλλά και τις ανάγκες της εποχής μας. Το ΙΚΥ δημιουργήθηκε ως θεσμός τη δεκαετία του ΄50, σε μια εποχή που η Ελλάδα είχε μόλις βγει από δύο πολέμους, έναν παγκόσμιο και έναν εμφύλιο, που είχαν αφήσει πίσω τους ερείπια και φτώχια. Για το λόγο αυτό, στον ιδρυτικό νόμο του υπάρχει ο σαφής προσανατολισμός διάθεσης των ενισχύσεών του "μόνον σε πρόσωπα μη διαθέτοντα επαρκή ίδια οικονομικά μέσα". Πιστεύουμε πως οι σημερινές συνθήκες επιβάλλουν μια επαναφορά πολιτικής που θα βάζει σε προτεραιότητα εκείνα τα μέλη της κοινωνίας μας που εκτός από την επιμέλεια και την εργατικότητα, αντιμετωπίζουν επιπλέον και οικονομική στενότητα.

Ένας δεύτερος τομέας, που πιστεύουμε πως θα πρέπει να αγκαλιάζει η πολιτική μας των υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων, θα πρέπει να είναι η συνεχής προσαρμογή σε τομείς έρευνας και μαθητείας που στο παρελθόν τέθηκαν σε δεύτερη προτεραιότητα. Μια τέτοια κατηγορία φαίνεται να αποτελούν οι ανθρωπιστικές καθώς και οι αγροτοδιατροφικές επιστήμες, τομείς στους οποίους η χώρα μας κατέχει σημαντική θέση και μπορεί να εξασφαλίσει πολιτισμικό και συγκριτικό πλεονέκτημα αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό, εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία που μας δόθηκε ως δυνατότητα στα πλαίσια των υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες που προκηρύχθηκαν ήδη από το ΙΚΥ με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έτσι διεκδικήσαμε και πετύχαμε, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ και εκείνη του ΕΣΠΑ, το διπλασιασμό του αριθμού των υποτροφιών, όπου αυτό ήταν εφικτό.

Φιλοδοξούμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να εμπλέξουμε όσο γίνεται περισσότερα μέλη και ομάδες της κοινωνίας μας στη διεκδίκηση υποτροφιών, στην συμμετοχή στην αξιολόγηση, στη διαδικασία υποβολής προγραμμάτων, στη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών διαφάνειας.

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, γνωρίζουμε πως έχουμε, αφενός, την στήριξη της πολιτείας αλλά και ενός επιτελείου άξιων συνεργατών μέσα στο ΙΚΥ.


 

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss