ESPA

10/12/2015 - Συμμετοχή του ΙΚΥ στην Ημερίδα “Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών & Ερευνητών”, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) συνδιοργάνωσαν ημερίδα με θέμα «Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών & Ερευνητών». Στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας, Erasmus+ και Marie Sklodowska Curie Actions.

Την εκδήλωση καλωσόρισαν η κα Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, ο κ. Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και η κα Μαριάννα Βασιλοπούλου, Συντονίστρια του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ.

Στη συνέχεια στελέχη του ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ στην Ελλάδα, παρουσίασαν το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτρης Μαραγκός, ενημέρωσε για τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+, έδωσε χρήσιμες συμβουλές για την καλύτερη αξιοποίηση του και παρουσίασε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την Ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+. Στη συνέχεια, η κα Βασιλική Γιαννούλη, συντονίστρια στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αναφέρθηκε ευκαιρίες κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Τέλος ο κ. Αθανάσιος Καυκαλίδης μίλησε για τη Διεθνή Κινητικότητα και τα Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα.

Επιπλέον, στην εκδήλωση η κα Μαρία Σαμαρά από το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, παρουσίασε τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρονται μέσω του ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020 και οι οποίες προωθούν την κινητικότητα των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη.

Η κα Ελίνα Μαυρογιώργου, από το ΙΚΥ, και η κα Μαρία Σαμαρά, από το ΕΚΤ, συντόνισαν την πολύ ενδιαφέρουσα Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, κατά τη διάρκεια της οποίας τονίστηκε πόσο σημαντικό είναι οι φοιτητές να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα προγράμματα Erasmus+ και Horizon 2020. Τόσο οι ευκαιρίες για σπουδές όσο και αυτές για πρακτική χτίζουν την αυτοπεποίθηση των φοιτητών και ενισχύουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του βιογραφικού τους. Επιπλέον η συμμετοχή υποψηφίων διδακτόρων και νέων ερευνητών στο πρόγραμμα Horizon 2020 ανοίγει νέες προοπτικές εξέλιξης στην καριέρα τους. Παρουσιάστηκαν ιστορίες επιτυχίας από φοιτητές Erasmus και επωφελούμενους του προγράμματος Horizon. Ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό.

Το Erasmus+ επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αλλά πλέον και σε όλο τον κόσμο. Η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού στο εξωτερικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική διότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι μετακινούμενοι είναι πολλά. Μέσω της Κινητικότητας οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα, τα οποία συμβάλουν στη προσωπική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, να εξελιχθούν σε Πολίτες της Ευρώπης, ενώ επιπλέον οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση /οργανισμό του εξωτερικού.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το νέο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων.

 

#IKY #Erasmusplus

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss