ESPA

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Πρακτικές οδηγίες για τους συμμετέχοντες σε δράσεις κινητικότητας στο Πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19

Η εμφάνιση του COVID-19  επηρεάζει αρνητικά τις περισσότερες δράσεις που είναι σε εξέλιξη και έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ασφάλεια και η προστασία όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με απόλυτο σεβασμό στα μέτρα περιορισμού του ιού που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να βοηθήσει τους φοιτητές, τους μαθητές, τους εθελοντές και όλους τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Το Πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης κυρίως υλοποιούνται από τις Εθνικές Μονάδες στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Κράτη Μέλη της Ε.Ε., καθώς και η Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λίχνενσταϊν, Νορβηγία, Τουρκία, Σερβία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Οι συμμετέχοντες που υλοποιούν ατομικές κινητικότητες και αντιμετωπίζουν δυσκολίες μπορούν να επικοινωνήσουν με τους φορείς αποστολής τους.

Οι φορείς οφείλουν να επικοινωνήσουν για τις αποκεντρωμένες δράσεις με τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού και για τις κεντρικές δράσεις με τον Εκτελεστικό   Οργανισμό Εκπαίδευσης,  Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA).

Οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού και ο EACEA, βάσει των οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούν να παρέχουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση και υποστήριξη στους φορείς και τους συμμετέχοντες που έχουν υποστεί τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί πολύ στενά την υπό εξέλιξη κατάσταση και θα εφαρμόσει όσα επιπλέον μέτρα θεωρηθούν απαραίτητα.

Στους συμμετέχοντες φορείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τη μέγιστη ευελιξία για να προσαρμόσουν τις δράσεις τους στις σημερινές εξελίξεις εντός των ορίων του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει τα παρακάτω μέτρα:

  • Οι Εθνικές Μονάδες έχουν εξουσιοδοτηθεί να επικαλεστούν τη ρήτρα «ανωτέρας βίας» σε όλες τις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή των εθνικών περιορισμών επηρεάζει την υλοποίηση των σχεδίων του Προγράμματος Erasmus+ ή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Αυτό θα τους επιτρέψει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκρίνουν πρόσθετες δαπάνες που είναι επιλέξιμες λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί για τον COVID-19. Το επιπρόσθετο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί ανά σχέδιο.
  • Οι καταληκτικές ημερομηνίες ολοκλήρωσης όλων των προγραμματισμένων δράσεων δύνανται να παραταθούν έως και 12 μήνες ανά σχέδιο. Η μέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες.
  • Αρκετές εκατοντάδες εν εξελίξει Erasmus+ σχέδια Κοινοπραξιών έχουν τη δυνατότητα να επαναπρογραμματίσουν τις δράσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν την Άνοιξη 2020.
  • Οι καταληκτικές ημερομηνίες των ανοιχτών Προσκλήσεων για κατάθεση προτάσεων έχουν μετατεθεί. Για πληροφορίες αναφορικά με τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες των προσκλήσεων, παρακαλείστε να μεταβείτε εδώ.
  • Οι Εθνικές Μονάδες έχουν κληθεί να παρακολουθούν στενά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες, ειδικά τα νέα άτομα που βρίσκονται στο εξωτερικό, ώστε να τους παρασχεθεί άμεση και επαρκής υποστήριξη.

Στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης:

  • Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καλούνται να καταστούν όσο ευέλικτα και πρακτικά είναι δυνατό, βοηθώντας τους φοιτητές να επιτύχουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που ορίζονται στις συμφωνίες μάθησης, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής θέσης των φοιτητών, για παράδειγμα μέσω εξ αποστάσεως φοίτησης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Αυτή η ευελιξία θα βοηθήσει τους φοιτητές που έχουν επιστρέψει στις χώρες προέλευσής τους. ώστε να ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους στο ίδρυμα υποδοχής και να λάβουν πλήρως αναγνωρισμένες μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) μέσω της εξ αποστάσεως φοίτησης.
  • Πρόσφατοι απόφοιτοι, οι οποίοι πρέπει να μεταθέσουν τις προγραμματισμένες τοποθετήσεις τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, επιτρέπεται να πραγματοποιήσουν την περίοδο πρακτικής άσκησης εντός 18 μηνών από την ημέρα αποφοίτησής τους, αντί για το 12μηνο διάστημα που ίσχυε.
  • Συνιστάται στιςΕθνικές Μονάδες Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ και τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης να συνεργάζονται με τα τοπικά Δίκτυα Φοιτητών Erasmus και τους εθνικούς συλλόγους φοιτητών, προκειμένου να ανταλλάσσουν γρήγορα πληροφορίες με τους φοιτητές που βρίσκονται σε κινητικότητα στο εξωτερικό και να προγραμματίζουν δράσεις αλληλοϋποστήριξης για όσους τη χρειάζονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών και το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών σε όλη την Ευρώπη.

Αν είστε φοιτητής, μαθητής ή δάσκαλος, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον φορέα αποστολής για περαιτέρω καθοδήγηση.

Οι φορείς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τις Εθνικές Μονάδες στη χώρα τους ή με τον Εκτελεστικό Οργανισμό  Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για τις κεντρικές δράσεις.

Διαβάστε ως συνημμένο αρχείο το κείμενο της παρούσας ανακοίνωσης στα αγγλικά. 

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss