ESPA

Ερωτήσεις & Απαντήσεις αναφορικά με τις δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης εν μέσω της πανδημίας του COVID-19

Ερωτήσεις & Απαντήσεις αναφορικά με τις δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

 • Η πανδημία του COVID-19 επηρεάζει αρνητικά τις δράσεις που είναι σε εξέλιξη και έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
 • Ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ασφάλεια και η προστασία όλων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με απόλυτο σεβασμό στα μέτρα περιορισμού του ιού που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να βοηθήσει τους φοιτητές, τους μαθητές, τους εθελοντές και όλους τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκληθείσες επιπτώσεις.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να προσαρμόζει τα μέτρα που λαμβάνει για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης όσο αυτή εξελίσσεται, αποσαφηνίζοντας και απλοποιώντας την εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών, όπου είναι απαραίτητο, σε συνεργασία με τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA).

Που πρέπει να απευθύνω τις ερωτήσεις μου για τον αντίκτυπο της πανδημίας του Covid-19 στις δράσεις Erasmus+ ή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης;

 • Οι συμμετέχοντες που υλοποιούν ατομικές κινητικότητες (φοιτητές, εκπαιδευτικοί, νέοι και εργαζόμενοι στον τομέα της Νεολαίας, εθελοντές κ.ο.κ) που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μπορούν να επικοινωνήσουν με τους φορείς ή οργανισμούς αποστολής τους. Οι φορείς αποστολής οφείλουν να έχουν ένα ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες στα σχέδια που υλοποιούν, ακόμα και αν έχουν κλείσει τα γραφεία τους. Παρακαλείσθε να έχετε υπόψη σας ότι απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν σε οικονομικά ζητήματα (επιστροφή χρηματοδότησης, επιλεξιμότητα δαπανών, όροι συμβάσεων κ.λ.π.) ενδεχομένως να παρέχονται μετά από εύλογο χρονικό διάστημα λόγω της δυσκολίας προσβασιμότητας στους φορείς και στους οργανισμούς αποστολής. Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που τίθενται από συμμετέχοντες που υλοποιούν ατομικές κινητικότητες.
 • Οι δικαιούχοι φορείς (Iδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, σχολεία, οργανισμοί Νεολαίας κ.ο.κ) μπορούν να επικοινωνήσουν για να λάβουν υποστήριξη με την Αρχή που ενέκρινε και διαχειρίζεται το σχέδιό τους. Πιο συγκεκριμένα, είτε με: 
 • Την Εθνική Μονάδα στη χώρα που εδρεύουν, για τις περισσότερες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Οι Εθνικές Μονάδες βρίσκονται στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. καθώς και στη Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία, Σερβία και Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), για τις κεντρικές δράσεις του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όπως Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα, Jean Monnet, Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας, Σχέδια Ανάπτυξης Ικανοτήτων, Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί ή Ομάδες εθελοντισμού σε Τομείς Υψηλής Προτεραιότητας.
 • Οι εταίροι σε σχέδια που δεν έχουν το ρόλο του συντονιστή φορέα (Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, σχολεία, οργανισμοί νεολαίας κ.ο.κ) μπορούν να επικοινωνήσουν με τον συντονιστή φορέα του σχεδίου στο οποίο συμμετέχουν.

Ερωτήσεις που τίθενται από τους συμμετέχοντες στο Erasmus+ /Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

 • Βρισκόμουν σε κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ ή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε μια άλλη χώρα, αλλά έπρεπε να επιστρέψω στη χώρα μόνιμης διαμονής μου. Θα κρατήσω την επιχορήγησή μου;
 • Σε περίπτωση που επιστρέψατε στη χώρα μόνιμης διαμονής σας και α) έχετε ακόμα έξοδα άμεσα και αποκλειστικά συνδεόμενα με τη διαμονή σας στη χώρα προορισμού, όπως ενοίκιο και ηλεκτρικό ρεύμα και/ή β) συμμετέχετε σε ψηφιακή μάθηση ή άλλες ψηφιακές δράσεις (αν ο φορέας/οργανισμός στη χώρα προορισμού παρέχει τέτοιου τύπου δράσεις σε αντικατάσταση των αρχικά προγραμματισμένων δράσεων), ναι, μπορείτε να κρατήσετε την επιχορήγηση.
 • Επιπλέον, ενδεχομένως να καλυφθούν τα επιπρόσθετα έξοδα μετακίνησης στα οποία προβήκατε. Μπορείτε να εξετάσετε αυτό το ενδεχόμενο με τον φορέα/ οργανισμό αποστολής σας.
 • Σε περίπτωση που δεν έχετε πλέον έξοδα στη χώρα προορισμού, είναι πιθανό να πρέπει να επιστρέψετε μέρος της επιχορήγησης που αφορά τη χρονική περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας που διακόψατε τη δράση κινητικότητας και της προγραμματισμένης ημερομηνίας που θα ολοκληρωνόταν η δράση.
 • Βρισκόμουν με το Erasmus+ σε άλλη χώρα, αλλά το πρόγραμμα σπουδών μου ακυρώθηκε, καθώς ο φορέας έκλεισε. Αποφάσισα να παραμείνω στη χώρα προορισμού. Μπορώ να κρατήσω την επιχορήγησή μου;
 • Σε περίπτωση που παραμείνατε στη χώρα προορισμού σας και α) έχετε έξοδα άμεσα και αποκλειστικά συνδεόμενα με τη διαμονή σας σε αυτή τη χώρα, όπως ενοίκιο και ηλεκτρικό ρεύμα και/ή β) συμμετέχετε σε δραστηριότητες ψηφιακής μάθησης ή άλλες ψηφιακές δράσεις (αν ο φορέας/οργανισμός στη χώρα προορισμού παρέχει τέτοιου τύπου δράσεις σε αντικατάσταση των αρχικών προγραμματισμένων δράσεων), ναι, μπορείτε να κρατήσετε την επιχορήγηση.
 • Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα να λάβετε πρόσθετη επιχορήγηση, η οποία θα καλύψει τον επιπρόσθετο από ό,τι αρχικά προγραμματίζατε χρόνο που έπρεπε να παραμείνετε στο εξωτερικό λόγω της πανδημίας του Covid-19. Μπορείτε να εξετάσετε αυτό το ενδεχόμενο με τον φορέα αποστολής σας.
 • Είχα προγραμματίσει να μετακινηθώ σε άλλη χώρα στο πλαίσιο του Erasmus+ ή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, αλλά αναγκάστηκα να το ακυρώσω πριν την έναρξη της κινητικότητας λόγω της πανδημίας Covid-19. Είχα ήδη πληρώσει το αεροπορικό μου εισιτήριο και μέρος της διαμονής μου. Μπορώ να κρατήσω την προχρηματοδότηση που έλαβα για να καλύψω αυτά τα έξοδα;
 • Σε περίπτωση που έχετε κάνει έξοδα μετακίνησης συνδεόμενα με την προγραμματισμένη κινητικότητα, όπως για εισιτήριο αεροπλάνου που δεν χρησιμοποιήσατε και για το οποίο δεν μπορείτε να αποζημιωθείτε, μπορείτε να λάβετε την επιχορήγηση για τη μετακίνηση στην περίπτωση που οι χρηματοδοτικοί κανόνες της δράσης, στην οποία συμμετείχατε, προέβλεπαν κάλυψη εξόδων για μετακίνηση.
 • Σε περίπτωση που η δράση δεν περιελάμβανε τέτοια πρόβλεψη, μπορείτε να κρατήσετε ή να λάβετε μέρος της προχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στο δαπανηθέν ποσό. Υπάρχει πιθανότητα να λάβετε αποζημίωση για το κόστος της προκράτησης χώρου διαμονής. Μπορείτε να εξετάσετε αυτό το ενδεχόμενο με τον φορέα αποστολής σας.
 • Μπορώ να μεταθέσω την προγραμματισμένη κινητικότητα στο πλαίσιο Erasmus+/ Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σε μεταγενέστερη ημερομηνία;
 • Επικοινωνήστε αρχικά με τον φορέα αποστολής σας. Η Εθνική Μονάδα που είναι σε επικοινωνία με τον φορέα αποστολής σας θα κάνει αποδεκτή την επέκταση του Erasmus+ σχεδίου (που ενδεχομένως περιλαμβάνει περιόδους κινητικότητας στο εξωτερικό για ομάδα συμμετεχόντων) ή σχεδίου Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έως 12 μήνες.
 • Είμαι πρόσφατος/η απόφοιτος/η του τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ήθελα να τοποθετηθώ σε θέση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Ωστόσο, επιλέξιμες δράσεις είναι αυτές που υλοποιούνται μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο 12 μηνών από την ημέρα αποφοίτησης. Υπάρχει κάποια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα;
 • Πρόσφατοι απόφοιτοι του τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι οποίοι πρέπει να μεταθέσουν τις προγραμματισμένες τοποθετήσεις τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, επιτρέπεται να κάνουν χρήση ενός χρονικού πλαισίου 18 μηνών από την ημέρα αποφοίτησής τους, αντί για το 12μηνο πλαίσιο που ίσχυε.

Ερωτήσεις που τίθενται από οργανισμούς/ιδρύματα

 • Αρκετοί φοιτητές Erasmus+ φοβούνται ότι η περίοδος σπουδών τους στο εξωτερικό δεν θα αναγνωριστεί. Τι μπορεί να προβλεφθεί, ώστε να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση;
 • Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης καλούνται να καταστούν όσο ευέλικτα είναι δυνατό, βοηθώντας τους φοιτητές να επιτύχουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που ορίζονται στις συμφωνίες μάθησης, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής θέσης των φοιτητών, για παράδειγμα μέσω εξ αποστάσεως φοίτησης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Αυτή η ευελιξία θα βοηθήσει τους φοιτητές που έχουν επιστρέψει στις χώρες προέλευσής τους να ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους στο ίδρυμα υποδοχής και να λάβουν πλήρως αναγνωρισμένες μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), μέσω εξ αποστάσεως φοίτησης.
 • Όταν τα σύνορα άρχισαν να κλείνουν, ένας/μια από τους συμμετέχοντες αναγκάστηκε να αγοράσει ένα επιπλέον αεροπορικό εισιτήριο για να επιστρέψει στη χώρα μόνιμης διαμονής του/της, καθώς η αεροπορική εταιρεία δεν δέχτηκε να αλλάξει το αρχικό εισιτήριο επιστροφής. Μπορούμε να καλύψουμε αυτήν την πρόσθετη δαπάνη ή ειδική κατηγορία δαπανών κατ’ εξαίρεση μέσω της χρηματοδότησης Erasmus+ ή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης;
 • Ναι, μπορείτε να θεωρήσετε αυτό το κόστος «επιλέξιμο» σε περίπτωση που δεν συνιστά υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου, όπως αυτός έχει εγκριθεί και προβλέπεται στη σύμβαση επιχορήγησης. Σε μελλοντικό λογιστικό έλεγχο, θα πρέπει να προσκομίσετε απόδειξη της  επιπρόσθετης δαπάνης.
 • Λόγω της αναστάτωσης που προκλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 κληθήκαμε να καλύψουμε κάποιες δαπάνες κατ’ εξαίρεση για έναν συμμετέχοντα με αναπηρία, ο/η οποίος/α χρειάστηκε βοήθεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Είναι αυτό το κόστος επιλέξιμο;
 • Ναι, μπορείτε να θεωρήσετε αυτό το κόστος «επιλέξιμο» σε περίπτωση που δεν συνιστά υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου, όπως αυτός έχει εγκριθεί και προβλέπεται στη σύμβαση επιχορήγησης. Σε μελλοντικό λογιστικό έλεγχο, θα πρέπει να προσκομίσετε απόδειξη της  επιπρόσθετης δαπάνης.
 • Επιθυμούσα να καταθέσω μια πρόταση σχεδίου και πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τους εταίρους στις άλλες χώρες καθώς τα γραφεία τους έχουν κλείσει. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεταθέσει τις καταληκτικές ημερομηνίες των προσκλήσεων;
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεταθέσει τις καταληκτικές ημερομηνίες για αρκετές προσκλήσεις κατάθεσης προτάσεων για το Πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Για τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες, παρακαλείσθε να μεταβείτε εδώ.
 • Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Μονάδα στη χώρα σας, καθώς μερικές διοικητικές διαδικασίες αναφορικά με την υποβολή προτάσεων έχουν απλοποιηθεί.
 • Εργάζομαι για το συντονισμό σχεδίων Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και ο μισθός μου, καθώς και των συναδέλφων μου βασίζονται και στην επιχορήγηση για τις οργανωτικές δαπάνες. Δεδομένης της ακύρωσης αρκετών δράσεων, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα κρατήσουμε την επιχορήγηση για τις οργανωτικές δαπάνες; 
 • Για τις περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω, όπου οι συμμετέχοντες σε ατομικές κινητικότητες είναι επιλέξιμοι να λάβουν ή να κρατήσουν την επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών, ναι, δικαιούστε να λάβετε την επιχορήγηση για τις οργανωτικές δαπάνες που προβλέπονται στο Erasmus+ ή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.
 • Ακόμα και στις περιπτώσεις που οι δράσεις Erasmus+ ή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έχουν ακυρωθεί, δικαιούστε να λάβετε επιχορήγηση για τις οργανωτικές δαπάνες. Αυτή η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη ότι έχουν γίνει δαπάνες όπως ενοικίαση χώρων, κόστος προετοιμασίας και παρακολούθηση των συμμετεχόντων πριν την αναχώρησή τους, καθώς και δράσεις που υλοποιείτε για την υποστήριξη των συμμετεχόντων κατά τη διαχείριση της πρωτόγνωρης κατάστασης που έχει προκληθεί λόγω της πανδημίας Covid-19 (ακυρώσεις, επαφές με φορείς υποδοχής, συμβουλευτική κ.λ.π.).
 • Είμαι συντονιστής/τρια σε ένα σχέδιο και αναγκάστηκα να αναστείλω το σχέδιο. Μπορώ να κρατήσω την επιχορήγηση για τη διαχείριση σχεδίου; Μπορώ να ζητήσω να παραταθεί το σχέδιο και να ολοκληρώσω τις δράσεις σε επόμενο στάδιο;
 • Δικαιούχοι Στρατηγικών Συμπράξεων ή Σχεδίων Αλληλεγγύης μπορούν να επιλέξουν να ανασταλεί προσωρινά το σχέδιό τους, να ζητήσουν παράταση της διάρκειας του σχεδίου και να υλοποιήσουν τις προγραμματισμένες δράσεις όταν αρθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί λόγω της πανδημίας COVID-19. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιχορήγηση για τη διαχείριση σχεδίου θα υπολογισθεί βάσει της νέας διάρκειας του σχεδίου, χωρίς να υπολογίζεται η περίοδος αναστολής, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικά εγκριθέν ποσό επιχορήγησης.
 • Είμαι συντονιστής/τρια σε ένα σχέδιο. Αναγκάστηκα να ακυρώσω δράσεις, αλλά είχα ήδη προβεί σε έξοδα, τα οποία δεν αποζημιώνονται (ενοίκιο δωματίου, διαμονή για συμμετέχοντες κ.ο.κ.). Μπορούν να καλυφθούν αυτά τα έξοδα;
 • Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Μονάδα ΙΚΥ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και με την ΕΜ ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τον τομέα της Νεολαίας και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Στις περιπτώσεις που δράσεις στο πλαίσιο του Erasmus+ ή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ακυρώθηκαν και οι φορείς έχουν προβεί σε έξοδα, τα οποία δεν αποζημιώνονται, υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί αυτό το κόστος, εφόσον εξεταστεί και εγκριθεί από την αρμόδια Εθνική Μονάδα.
 • Θα ήθελα να ολοκληρώσω τη διαδικασία υπογραφών της σύμβασης επιχορήγησης, αλλά δεν μπορώ να λάβω την πρωτότυπη υπογραφή του/της νομίμου εκπροσώπου που οφείλει να την υπογράψει. Αρκεί η σκαναρισμένη υπογραφή;
 • Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Μονάδα ΙΚΥ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και με την ΕΜ ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τον τομέα της Νεολαίας και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Δεδομένων των ασυνήθιστων συνθηκών, η Εθνική Μονάδα ΙΚΥ θα δέχεται προσωρινά την ανταλλαγή υπογεγραμμένων σκαναρισμένων αντιγράφων των συμβάσεων επιχορήγησης. Εντούτοις, αυτές θα πρέπει να επικυρωθούν με ανταλλαγή επίσημων υπογεγραμμένων φυσικών αντιγράφων, όταν αρθούν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.
 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss