Οδηγός προγράμματος Erasmus+ (ENG/GR)

Προσοχή: Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμος ο νέος Οδηγός για τους Αιτούντες 2017 (version 1 20/10/2016) τον οποίο μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο pdf αρχείο.


Μεταξύ των κυριότερων αλλαγών που έγιναν το 2017 είναι οι εξής:

  • εισαγωγή της έννοιας των «ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων στο εθνικό πλαίσιο» βάσει της στρατηγικής σχέσης ΒΔ2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο κάθε αρμόδιου εθνικού φορέα.
  • βελτίωση των κανόνων χρηματοδότησης ορισμένων αποκεντρωμένων δράσεων·
  • η δράση «Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» δεν καλύπτεται πλέον από αυτή τη γενική πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τον οδηγό του προγράμματος, αλλά θα αποτελέσει αντικείμενο μιας ιδιαίτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που ανακοίνωσε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Όπως και το 2016, ο οδηγός του προγράμματος 2017 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση σχεδίων που στηρίζουν την κοινωνική ένταξη (κυρίως των προσφύγων και των μεταναστών), καθώς και στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.

Συνημμένα επίσης μπορείτε να βρείτε:

  • τον Οδηγό για τους Αιτούντες 2016 (Αγγλική Version 1 07/01/2016) σύμφωνα με την πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Διορθωτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (15/12/2015) έχει ενσωματωθεί στην Αγγλική version.
  • τον Οδηγό για τους Αιτούντες 2016 (Ελληνική Version 2 07/01/2016). Η μετάφραση πρέπει να χρησιμοποιείται παράλληλα προς την αγγλική πρωτότυπη έκδοση, στην οποία είναι σκόπιμο να ανατρέχετε. Σε περίπτωση διαφορών ή αποκλίσεων υπερισχύει η αγγλική πρωτότυπη έκδοση.
  • την επικαιροποίηση του Οδηγού για τους Αιτούντες 2015 (version 14/11/2014) σύμφωνα και με τη πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

     Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με την πρώτη και τη δεύτερη εκδοχή του Οδηγού 2015 είναι οι εξής:

- Η προθεσμία για τις στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Βασική Δράση 2) μετακινείται ένα μήνα μπροστά από 30/4/2015 στις 31/3/2015
- Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα Ρωσικά Ιδρύματα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε capacity building projects στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Βασική Δράση 2) αναλύονται λεπτομερώς και βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με τη διμερή συνεργασία με τη Ρωσία
 - Οι συνθήκες συμμετοχής για οργανισμούς από χώρες εταίρους στις Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού, είναι οι ίδιες με αυτές που υπάρχουν στον Οδηγό του 2014
 - Οι Χώρες της Καραϊβικής (ACP countries) δεν είναι επιλέξιμες για το ΚΑ1- Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευση

  • τον Οδηγό για τους Αιτούντες 2014 που είναι διαθέσιμος εάν θέλετε για να τον συμβουλευθείτε, αλλά ισχύει μόνον για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Erasmus+ 2014.

 

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss