ESPA

Απαραίτητες ενέργειες πριν από την υποβολή της αίτησης

SXOLIKESnikokiky111.jpg

Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης
Προτού υποβάλει αίτηση, ο αιτών οργανισμός πρέπει να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης. Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί μέρος της αίτησης και περιγράφει πώς οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες κινητικότητας εντάσσονται σε μια ευρύτερη, μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του/των σχολείου(-ων) που συμμετέχει(-ουν) στο σχέδιο.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης αποτελεί σημαντικό κριτήριο της αξιολόγησης των αιτήσεων επιχορήγησης και θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

  • τις ανάγκες του/των σχολείου(-ων) όσον αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και τη διεθνοποίηση (π.χ. όσον αφορά τις διαχειριστικές ικανότητες, τις ικανότητες του προσωπικού, τις νέες μεθόδους ή εργαλεία διδασκαλίας, την ευρωπαϊκή διάσταση, τις γλωσσικές ικανότητες, το πρόγραμμα σπουδών, την οργάνωση της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης, τη σύσφιξη των δεσμών με ιδρύματα-εταίρους) και τον τρόπο με τον οποίο οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες θα συμβάλουν στην ικανοποίηση των εν λόγω αναγκών
  • τον αναμενόμενο αντίκτυπο στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στο λοιπό προσωπικό, καθώς και στο σχολείο συνολικά
  • τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία θα ενσωματώσουν στα προγράμματα σπουδών τους και/ή στο σχέδιο ανάπτυξης του σχολείου τις ικανότητες και την πείρα που αποκτά το προσωπικό τους
  • τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική αδελφοποίηση όσον αφορά στις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες κινητικότητας, εφόσον αυτό απαιτείται

 

Ηλεκτρονική αδελφοποίηση (eTwinning)

Η ηλεκτρονική αδελφοποίηση προωθεί τη συνεργασία και τη δικτύωση των σχολείων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Παρέχει συμβουλές, ιδέες και εργαλεία ώστε να διευκολύνει τα σχολεία να αναπτύσσουν συμπράξεις και να συμμετέχουν σε συλλογικά σχέδια σε οποιονδήποτε θεματικό τομέα.

Όσον αφορά στα σχέδια κινητικότητας, η ηλεκτρονική αδελφοποίηση καθιστά δυνατή:

  • την εύρεση εταίρων/οργανισμών υποδοχής στο εξωτερικό και τη συνεργασία με αυτούς πριν την υποβολή αίτησης επιχορήγησης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και του αντικτύπου των σχεδιαζόμενων έργων
  • τη χρήση των εργαλείων που διατίθενται στο πλαίσιο του σχεδίου για την υλοποίηση περισσότερο στρατηγικών σχεδίων και την καλύτερη αξιοποίηση της συνεισφοράς των εταίρων
  • την προετοιμασία του εξερχόμενου προσωπικού, για παράδειγμα μέσω της ανάπτυξης επικοινωνίας με τον οργανισμό υποδοχής (περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τη χώρα και τον οργανισμό υποδοχής, συζήτηση και από κοινού επιλογή των δραστηριοτήτων) και τη συμμετοχή σε διαδικτυακές ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με την κινητικότητά τους
  • την εντατική συνεργασία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων σχολείων, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου κινητικότητας προσωπικού.

Δεν απαιτείται η υποβολή επίσημης αίτησης για την ανάληψη δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης. Μοναδική προϋπόθεση είναι η εγγραφή του σχολείου στη διαδικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση: http://www.etwinning.net. Η ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση είναι ένας πλήρως πολυγλωσσικός ιστότοπος, ο οποίος παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες συνεργασίας και στον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εγγράφονται, να αναζητούν εταίρους και να αναπτύσσουν συνεργασίες. Λειτουργεί επίσης ως πλατφόρμα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταλλάσσουν πόρους, να συζητούν και να αναζητούν σχολεία-εταίρους.

Η ηλεκτρονική αδελφοποίηση παρέχει στήριξη στα σχολεία τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης, όσο και σε εθνικό επίπεδο, μέσω των εθνικών υπηρεσιών υποστήριξης. Όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφελούνται από τις υπηρεσίες, την κατάρτιση, την αναγνώριση και τα εργαλεία που παρέχουν οι υπηρεσίες υποστήριξης της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss