ESPA

Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές

Οι φοιτητές που σπουδάζουν σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας μπορούν, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους).

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το ανώτερο έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας. Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών.

Αντίστοιχα, φοιτητές από ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Εξωτερικού, μπορούν να μετακινηθούν στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση, καταθέτοντας σχετική αίτηση στο ίδρυμά τους, εφόσον αυτό μετέχει στο Πρόγραμμα.

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών καθορίζονται από τα ιδρύματά τους και συνδέονται με ακαδημαϊκή την επίδοση, τη γνώση ξένης γλώσσας, το έτος σπουδών, τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα, κλπ. Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος αποστολής και μπορεί να είναι ετήσια, δύο φορές το χρόνο ή και ανοικτή καθόλη τη διάρκεια του έτους, αναλόγως με την πολιτική που ακολουθεί το κάθε ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν ένα ποσό ως Μηνιαία Επιχορήγηση ανάλογα με τη Χώρα Υποδοχής.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξησης 100 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι το ακόλουθο:

  • Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων –εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα- όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του /της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Ορισμοί:

  • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του πλέον πρόσφατου φορολογικού έτους του ίδιου του φοιτητή, των γονέων ή κηδεμόνων του ή τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.
  • Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων φυσικών προσώπων.

Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Σημειώνεται ότι oι φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες οι οποίοι συμμετέχουν σε δραστηριότητα κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση, δεν λαμβάνουν πρόσθετη επιχορήγηση.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ERASMUS+

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί από το Ίδρυμά τους να μετακινηθούν για σπουδές θα πρέπει να υπογράψουν Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για σπουδές  πριν την μετακίνηση τους στο εξωτερικό.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι επιλεγέντες φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει και να έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Μάθησης για σπουδές (Learning Agreement for studies)  με το Ίδρυμά τους και το Ίδρυμα /Φορέα Υποδοχής προκειμένου να εξασφαλίζεται η αναγνώριση της περιόδου κινητικότητας τους στο εξωτερικό.

ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS+

Μετά την επιλογή τους οι φοιτητές θα πρέπει να λαμβάνουν από το Ίδρυμα Αποστολής τους τον Χάρτης φοιτητή Erasmus+  στον οποίο ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φοιτητή κατά την περίοδο της φοίτησης ή της πρακτικής τους άσκησης στο εξωτερικό. 

τελευταία επικαιροποίηση 11/5/2020

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss