Φοιτητικά δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές

Φοιτητικά δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Erasmus+ εντάσσεται μια νέα δράση με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Erasmus+ Master Loans». Πρόκειται για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής σε όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ένα πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη χώρα απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα λήψης δανείου ποσού έως 12.000 ευρώ για παρακολούθηση προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας ενός έτους και έως 18.000 ευρώ για παρακολούθηση προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διετούς φοίτησης.
Το ΙΚΥ, Εθνική Μονάδα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης των ελληνικών τραπεζών προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Erasmus+ Master Loans».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μετά από διαδικασία επιλογής θα αναρτήσει τον κατάλογο των τραπεζών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα χορηγούν τα δάνεια.

Η ημερομηνία έναρξης χορήγησης των φοιτητικών δανείων δεν έχει οριστεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία σχετικά με τη δράση «Erasmus+ Master Loans» θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

separator.png

 Χώρες που δίνουν τη δυνατότητα χορήγησης δανείων για μεταπτυχιακές σπουδές:

Ισπανία- Micro Bank

Ισπανία – η πρώτη χώρα που υπέγραψε συμφωνία χορήγησης δανείων για την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

separator.png

Ηνωμένο Βασίλειο

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για αίτηση δανείου με σκοπό τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους απευθείας Εδώ.

(έχει γίνει διακοπή της χορήγησης δανείων μέχρι το καλοκαίρι του 2018)

separator.png

 Λουξεμβούργο

Το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου προσφέρει δάνεια στο πλαίσιο του Εrasmus+ για σπουδές στο συγκεκριμένο ίδρυμα.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ

separator.png

Κύπρος

Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου προσφέρει δάνεια στο πλαίσιο του Εrasmus+ για σπουδές στο συγκεκριμένο ίδρυμα.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ

 

 

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss